Warto pamiętać, że oprócz kredytów są inne produkty finansowe umożliwiające sfinansowanie naszych przedsięwzięć, jednym z takich produktów jest właśnie leasing.

   Zdobycie większego kapitału na rozwój firmy jest bardzo ciężkie, szczególnie w początkowej fazie jej działania. Dlatego warto zwrócić uwagę na możliwości jakie daje nam leasing. Leasing jest umową na podstawie której dwa podmioty ustalają, że jeden z nich będzie przez określony czas korzystał z przedmiotu leasingu (auta, maszyny, komputera) w zamian za opłacanie rat leasingowych. Podmiot, który jest właścicielem przedmiotu i użycza go na określony czas nazywamy leasingodawcą, natomiast firma lub od niedawna również osoba fizyczna korzystająca z przedmiotu umowy zwana jest leasingobiorcą. Trzecim podmiotem w umowie leasingowej może być zbywca od którego leasingodawca nabywa prawo własności do przedmiotu umowy. W zależności od umowy po zakończeniu spłacania rat leasingowych leasingobiorca ma prawo wykupienia na własność przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej w umowie kwotę.

Poniżej przedstawiliśmy kilka rodzajów umów leasingowych:

Leasing finansowy - leasingobiorca może wliczyć w koszty tylko część odsetkową rat leasingowych, amortyzuje przedmiot leasingu, który na czas umowy jest własnością leasingodawcy. Przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy po opłaceniu ostatniej raty.

Leasing operacyjny - w którym kosztem uzyskania przychodu są całe raty leasingowe wraz ze wstępną opłatą. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing zwrotny - ma za zadanie uwolnienie kapitału ulokowanego w środkach trwałych. Sprzedajemy jeden ze środków trwałych instytucji leasingowej i podpisujemy z nią umowę leasingową umożliwiającą nam jednocześnie dalsze korzystanie z danego środka trwałego.

Leasing konsumencki, prywatny - nowa forma leasingu umożliwiająca zawarcie umowy leasingowej osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Który leasing jest lepszy operacyjny czy finansowy, jaki wybrać?

   Zdecydowanie bardziej popularny jest leasing operacyjny, który nie wymaga aż tak dużych wpłat własnych na początku trwania umowy. Przy leasingu finansowym trzeba z góry zapłacić całość podatku VAT za środek trwały, dlatego przeznaczony jest raczej dla firm dysponujących wolnym kapitałem. Również ze względów podatkowych jeśli wybieramy krótki termin umowy, leasing operacyjny wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Wybór odpowiedniego leasingu zależy od rodzaju działalności, którą prowadzimy oraz rodzaju przedmiotu leasingu.

Co jest lepsze leasing czy kredyt?

   Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każdy z nas znajduje się w innej sytuacji finansowej. Możemy jednak przedstawić podstawowe wady i zalety tych dwóch produktów:

- uzyskanie kredytu wiąże się z dużą ilością formalności oraz posiadaniem zdolności kredytowej,

- minusem leasingu jest fakt, że do momentu zakończenia umowy nie jesteśmy właścicielami przedmiotu,

- przy leasingu formalności są uproszczone a limit zdolności kredytowej dużo większy, również wkład własny może być dużo mniejszy niż w przypadku kredytu,

- przy kredycie w koszty wprowadzamy tylko odsetki oraz amortyzację i odliczamy mniejszy VAT, natomiast przy leasingu w koszty wprowadzamy całą ratę leasingową.

Na koniec należy wspomnieć, że mała firma rozpoczynająca działalność ma mniejsze szanse na uzyskanie kredytu w banku natomiast z otrzymaniem leasingiem nie powinno być tak dużych trudności.


Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Dzień między wtorkiem a czwartkiem:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz